top of page

Produktudviklingsstøtte


Formålet med produktudviklingsstøtten er, at den skal give dig mulighed for at starte dine projekter op i din virksomhed, ved hjælp af økonomisk støtte. Produktudviklingsstøtten kan maksimalt udgøre 50% af de dokumenterede udgifter, og maksimalt 300.000 kr. pr. projekt. Du kan bruge produktudviklingsstøtten til anskaffelse af redskaber, maskiner, Du kan bruge produktudviklingsstøtte til aktiviteter, der kan sikre, at du kan udføre din virksomheds projekt der skal etableres eller udvikles. Du kan faseopdele din ansøgning, således du opnår økonomisk støtte af flere omgange.

Din ansøgnings formål kan for eksempel være et af følgende:

  • konceptudvikling (markedsundersøgelse, prototype af ens produkt, som man tester på)

  • etablering af virksomhed (maskiner, udstyr m.m.)

  • markedsføring

Bemærk: Du først kan begynde på dit projekt efter du har fået tilsagn til at få støtte.

Du kan ikke ansøge om produktudviklingsstøtte, efter en aktivitet er sket, eller til udgifter som er betalt.

bottom of page